Jednym z najbardziej prioretytowych kierunków działalności spółki UkrEuroLex jest udzielenie usług prawnych osobam fizycznym w Ukrainie i pomoc przedsiębiorcam. Żyjemy w społeczeństwie obewatelskim i prawniczym, gdzie biez konsultacji prawnika doświadczonego nie obiejść się. Znajomość ustawów, kontrola za ich spełnieniem aktualnym i wszechstronnym, zaopatrzenie spełnienie praw pana – wszystko to w nasz czas jest ważnymi momentami, który musze zapewnić ludziam życie komfortowe. Jeżeli państwo nie mogą rozwiązać te problem samodzielnie – zwracajcie się za pomocą prawnej w UkrEuroLex.


Nasze usługi:

 • Ustny i pisemny konsultacja prawna.
  Zorientujemy pana w tej sytuacji ze spojrzenia prawnego, pomoс w ocenie perspektyw i konsekwencyj tamtych czy innych działań. Otrzymawszy taką konsultacju, pan unikne możliwych problem albo jeżeli już jest problem zaczne decydować.
 • Zapytanie adwokackie.
  To jest widok pomocy prawnej, która polega w pisemnym odwołaniu adwokata do władz państwowych, do przedsiębiórstw albo organizacyj każdego kształtu własności, do samorządów, innych instancyj albo urzędnic. Adwokat może zażądać informacju albo kopiji dokumentów, który niezbędni do ochrony klienta.
 • Wezwanie i wyjezd adwokata na miejsce.
  Jeżeli niezbędna konsultacja adwokata z wyjezdem na miejsce, nie polecamy odkładać wezwanie. Сzym szybczej adwokat zabiore się do pracy, tym skuteczniejszy będzie ochrona i więcej zwycięski będzie wynik dochodzenia prawnego. Świadczenia usługi jest całodobowy.
 • Spory cywilny.
  Pomoc w rozwiązaniu konfliktów między osobami fizycznymi. To mogą być spory w sprawie nieruchomości, mieszkania, ziemi, dziedzictwa, emerytury, medycyny lub inne, w których świadczymy pomoc prawną i pomagając rozwiązać na swoją korzyść.
 • Spory rodzinne.
  Zapewniamy pomoc prawną w sporach rodzinnych w sprawie rozłączenia, praw na dzieci i jak komunikować z nimi, podział nieruchomości, śсiągnięcie alimentów, kwestionowania ojcostwa, ograniczenie, unieważnienie albo przywrócenie praw rodzicielskich etc. Pośrednictwo w negocjacjach, reprezentacja w sądzie, konsultacja.
 • Postępowanie administracyjne.
  Przygotowanie i pomoc w radzeniu sobie ze skargami na działania władz i kontrole administracyjne, urzędy i urzędnicy. Reprezentowanie i ochrona interesów w sądach administracyjnych.
 • Przypadki wykroczeń administracyjnych.
  Pomoc prawna w tej dziedzinie polega w badaniu dokumentów i ocenie perspektyw przypadków, określenie strategii, zbieranie dowodów na rozprawę, zapraszanie i wywiad świadków, śledzenie naruszeń proceduralnych, oskażenie orzeczeń i kompleksowa ochrona klienta.
 • Reprezentowanie klientów w sądach.
  Zakres usług prawnych, aby bronić interesy klienta w sądach w rozstrzyganiu sporów cywilnych, gospodarczych lub innych. Konsultacje, pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów, zbieranie niezbędnej informacji, usługi przedsądowy, przedstawicielstwo w sądach, ekspertyzy prawne itd.
 • Reprezentowanie klientów w zakresie egzekwowania prawa.
  Pomóc w obronie przeciwko niesprawiedliwości i bezprawia, naruszenie praw pana, nie dać złamać przeznaczenie i życie. Obejmuje badanie intencji dochodzenia, poszukiwania dowodów, pomoc prawną, reprezentowanie klientów i innych niezbędnych punktów.
 • Opinia prawna od prawnika
  Niezależna i profesjonalna ocena prawnika powstałych sporów lub zawiłości umowy. Zapoznanie się z materiałami sprawy, prawna ocena sytuacji, wyjezd w sąd, opinia prawna z konkretnymi zaleceniami na poprawę swojej pozycji (dostępne w formie obszernej pisemnej odpowiedzi na pytanie).
 • Oceny kadry naukowo-dydaktycznej
  Wniosek pisemny lub ustny szczegółowy, w którym dokładnie przeanalizowano problem i oferowano konkretne zalecenia dla optymalnej rozdzielczości.
 • Zaangażowanie prawnika w negocjacje z pośrednicy, bankami, firmami budowlanymi, analiza prawna dokumentów.
  Audyt prawny, sprawdzanie umów i innych dokumentów i ich analiz prawny, rozstrzygania sporów, kompleksowe przedstawienie interesów pana w trakcie negocjacji, a w razie potrzeby – i w sądzie.
 • Rozwój i towarzyszenie procesu podpisywania i wykonania umow wszystkich typów i złożoności.
  Zaangażowanie prawnika w negocjacje, reprezentowanie klienta przy zawieraniu umów, wsparcie procesu zawarcia umowy, zwłaszcza w notariusza (kontrola nieruchomości, istnienie zakazów etc), nadzór nad realizacją umowy.

To jest tylko niektóre usługi, który jesteśmy gotowi udzielać w przypadku imprezy. UkrEuroLex jest niezawodnym partnerem i obrońcą prawnym. Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań i pan dosta całą naszą wiedzę i doświadczenie.


Uzyskaj wykwalifikowane bezpłatne konsultacje adwokata/prawnika

zadzwoniąc na telefon +38 (0432) 52-60-09, +38 (096) 786-38-10 lub wypełni formularz