Praca za granicą – to znakomity sposób w krótkim czasie poprawić swoją sytuację finansową: płace tam jest o rząd wielkości większa niż na Ukrainie. Jednak

nielegalna migracja zarobkowa związana jest z pewnym ryzykiem aż do deportacji oraz zakaz wjazdu do kraju. Jednym z głównych działań UkrEuroLex jest wsparcie prawne legalnej pracy w Polsce dla Ukraińców, które obejmuje pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów i wsparcie prawne na każdym etapie.

Legalna praca w Polsce przy wsparciu UkrEuroLex – to jest nie tylko opłacalne, ale również bezpieczne!


Możemy zaoferować:

 • Pomoc w procesie uzyskania paszportu.
  Pomożemy panu uzyskać normalny lub biometryczny paszport, wyposażony żetonem elektrycznym, w dowolnym oddziale Ministerstwa spraw wewnętrznych. Standardowa procedura rejestracji zajmie 20 dni, pilnie przetwarzanie trwa krócej niż tydzień.
 • Express check w centrum wizowym dla wszystkich rodzajów wiz.
  Dla odbioru wizy ambasad różnych krajów wymagają pakiet dokumentów, które mogą istotnie różnić się. W sprawie wykazu dokumentów wpływa i cel wizyty w innym państwie. Konsultujemy na temat prawidłowego organizowania, nadania form prawnych dokumentacji do pracy za granicą w ramach kontraktu (biorąc pod uwagę wymagania ambasadzie), przetłumaczymy wszystkie niezbędne informacje. Pomożemy w złożeniu dokumentów, a w razie potrzeby – przy rejestracji ubezpieczenia.
 • Odpowiedzi na kwestionariusz.
  Niewłaściwe wypełnianie formularzy, formularzy damage – dodatkowa ilość czasu i przyczyna niezadowolenia przedstawicieli ambasady. Specjaliści UkrEuroLex pomogą сi szybko wypełnić dokumenty wymagane do zatrudnienia za granicą zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi.
 • Ubezpieczenie.
  Wykonanie podstawowego ubezpieczenie zdrowotne lub kompletny pakiet, który zawiera dodatkowe opcje. Pamiętaj: w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, nie trzeba wydawać swoje oszczędności – wszystkie koszty weźmie firmę ubezpieczeniową.
 • Poszukiwanie w instytucjach archiwalnych swoje korzenie i powiązania rodzinne z cudzoziemcami.
  Więzi rodzinne mogą ułatwić przetwarzanie dokumentów do pracy za granicą dla małżenstwa, a nawet do wyjazdu na pobyt stały. Praca z archiwami – pracochłonne zajęcie, ale jesteśmy gotowi pomóc w tej sprawie.
 • Ustanowienie prawne stanu faktycznego pokrewieństwa.
  Więzi rodzinne mogą być wymagane do udowodnienia w sądzie. A kto lepiej chroni interesy pana w Sali Sprawiedliwości jako nie wykwalifikowany prawnicy UkrEuroLex.
 • Wsparcie podczas procesu uzyskiwania Kartę Polaka.
  Dokument ten potwierdza przynależność do narodu polskiego, daje właścicielowi znaczną przewagę, ale dostać to nie jest tak łatwo. Doradzamy w szczegółach jakiego rodzaju szkolenia powinny być prowadzone i jak zachowywać się podczas rozmowy.
 • Wsparcie podczas załatwienia karty pobytu w Polsce przez trzy latа.
  Pozwolenie na pobyt poświadcza tożsamość człowieka, który uzyskał legalną pracę w Polsce bez pośriedników, prawo do legalnego pobytu w kraju przez ponad 90 dni oraz prawo do przekraczania granicy państwa. Ten dokument jest wymagany, jeśli pan rozpoczyna lub nadal pracuje albo studiuje nauki w Polsce na stałe. W zależności od celu długoterminowego pobytu pana na terytorium Polski pomożemy ci szybko zorganizować wszystkie niezbędne dokumenty.
 • Zaproszenia dla biznesu i pracy (półroczne, roczne, voedvodskie).
  Do uzyskania wizy na pracę trzeba zaproszenie od partnera biznesowego lub pracodawcy. Jeśli niedostępne linki z pracodawcami, ale praca za granicą dla Ukraińców jest potrzebna pilnie, pomożemy zakupić zaproszenie od firm pośredniczących, którzy współpracują z polskimi agencjami rekrutacyjnymi przy minimalnym ryzyku dla pana.
 • Wstęp do szkół wyższych w Polsce.
  Przed tymi, którzy są zainteresowani w wysokiej jakości edukacji europejskiej w cenach bardziej przystępnych niż średnia dla strefy Schengen, gościnnie otwiera drzwi najlepszych instytucji edukacyjnych w Polsce. Pomoc prawna na każdym etapie począwszy od zbioru dokumentów – gwarancja pana, aby stać się uczniem jednego z nich.
 • Zaświadczenie o braku niekaralności.
  Tzw zaświadczenie o niekaralności. Nasi specjaliści pomogą zażądać tę zaświadczenie stawiając pieczęć Apostille bez konieczności poświadczenia notarialnego, który obniża koszty klientów. Jest to istotne, ponieważ w wielu branżach wymagają takiego oświadczenia, a ważność jej wynosi sześć miesięcy.
 • Formalności, aby uzyskać pomoc Powrot na ojczyznu.
  Praca za granicą bez pośriedników czasami nie wyklucza uzyskania pomocy finansowej od władz polskich. Nasi specjaliści zbadają wszystkie możliwości odpowiednie do sytuacji pana.
 • Rejestracja alimentów (Program 500+) w Polsce.
  Od 1 kwietnia 2016 roku nawet cudzoziemcy na pobyt stały lub czasowy może otrzymać dodatek w wysokości 500 zł za drugie dziecko. Procedura rejestracji dokumentów i aplikacji jest znacznie uproszczone, gdy zostanie podjęta dla prawników UkrEuroLex.
 • Otwarcie firmy, rejestracja działalności gospodarczej za granicą.
  Pan chce otworzyć firmę za granicą? Jako przedsiębiorca pan oczywiście wie już o biurokracji, która czeka pana na Ukrainie. Proces rejestracji w Polsce jest co najmniej równie rygorystyczny i bez pomocy specjalistów nie można zrobić.
 • Wsparcie prawne i księgowe działalności za granicą.
  Twoja firma już stoi mocno na nogach i to wymaga wysokiej jakości wsparcia? Usługi na poziomie europejskim w cenach ukraińskich – jest to możliwe tylko z UkrEuroLex.

To nie ma znaczenia, jakie cele pan ustawi przed sobą. Z wysoką jakością wsparcia prawnego przez naszych specjalistów ich realizacja będzie znacznie łatwiejsza. Czas to pieniądzy, więc niech pan skontaktuje się z naszym przedstawicielem teraz! Czym szybciej pan znajdzie pracę, tym więcej zarobią.


Uzyskaj wykwalifikowane bezpłatne konsultacje adwokata/prawnika

zadzwoniąc na telefon +38 (0432) 52-60-09, +38 (096) 786-38-10 lub wypełni formularz