Дарування нерухомості родичу є фіктивним

13 marzec 2017

Юридична особа є учасником цивільних відносин і наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю (статті 2, 80, 91, 92 ЦК України). При цьому особливістю цивільної дієздатності юридичної особи є те, що така особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону (частина перша статті 92 ЦК України).

Юридична особа є учасником цивільних відносин і наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю (статті 2, 80, 91, 92 ЦК України). При цьому особливістю цивільної дієздатності юридичної особи є те, що така особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону (частина перша статті 92 ЦК України).

Текст закону заслуговує окремого дослідження, одразу привертають увагу такі положення:

  • Вводиться поняття кредитного посередника – фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, яка не виступає кредитодавцем і надає посередницькі послуги у сфері споживчого кредитування від імені, в інтересах та за дорученням кредитодавця або від свого імені в інтересах кредитодавця (кредитний брокер або кредитний агент).
  • В загальні витрати по кредиту включаються в тому числі вартість послуг кредитного посередника.
  • Розмежування понять «загальна вартість кредиту для споживача» та «загальний розмір кредиту».
  • Закон передбачає обмеження сфери застосування, наприклад, він не застосовується до кредитів у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту, що становить менше одного місяця, а для тих, строк, яких складає від одного до трьох місяців – застосування закону обмежене.
  • Законом встановлено заборону на надання споживчих кредитів в іноземній валюті.
  • У рекламі щодо надання споживчого кредиту забороняється зазначати, що споживчий кредит може надаватися без документального підтвердження кредитоспроможності споживача (позичальника), або що кредит є безпроцентним чи надається під нуль процентів, іншу аналогічну за змістом та сутністю інформацію.

Dodaj komentarz