• Кадрове агентство “Dobra Praca”
  • Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Подільський експертний центр
  • Науковий парк «ДонНУ Поділля»
  • Бюро економічної і правової безпеки
  • Київське міське товариство греків
  • Освітній центр «GREEK GROUP»
  • Luxury Incoming Group “KYIV HEAVEN”